Δωρεά μασκών στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Η AHEPA Κύπρου, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας και σε αναγνώριση της καθημερινής μάχης των επαγγελματιών υγείας στα νοσοκομεία μας, προχώρησε στη δωρεά 1.000 χειρουργικών μασκών στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για την κάλυψη των έκτακτων και αυξημένων αναγκών του αυτήν την περίοδο.

Εκ μέρους της οργάνωσης, την παράδοση του υλικού έκανε ο κύριος Αλέξανδρος Εμμανουηλίδης, του τμήματος CY001 “Γεώργιος Ε. Παρασκευαίδης OBE” Λευκωσία.